Werkwijze

  • Werkwijze
  • Downloads

Niels_van_der_Vlist_TransparantWie zijn wij?

Wij zijn adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Ons kantoor is volledig zelfstandig. Geen enkele bank, verzekeraar of andere financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Ons kantoor is opgericht in 2016, telt 1 medewerker en is landelijk actief.

Onze diensten

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) onder nummer 12044143. Wij hebben een vergunning om te mogen bemiddelen en adviseren op het gebied van:

1. Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
2. Inkomensverzekeringen
3. Zorgverzekeringen

Beloning

Indien u een verzekering sluit ontvangen wij provisie van de verzekeraar. Met andere woorden; onze kosten zijn een onderdeel van de prijs van het product. Als wij naast of in plaats van provisie een andere vorm van beloning in rekening brengen, dan wordt u hier vooraf schriftelijk over geïnformeerd.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van
eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Medewerkers van ons kantoor zijn in het bezit van de vereiste vakbekwaamheidsdiploma’s op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. Onze vakbekwaamheid wordt door doorlopende opleidingen actueel gehouden. Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken, dan mag u daar nooit de dupe van worden. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om zulke risico’s af te dekken. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig adviesvrij en hebben geen financiële- of omzetverplichtingen aan verzekeraars. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen ( waarbij wij direct of indirect een agentschap hebben ) te adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u op aanvraag toe.

Klachten

Als u een klacht hebt over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijk klachtencollege waarbij wij zijn aangesloten. Wij aanvaarden een beslissing van het Klachteninstituut als bindend advies.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.